Knihovna Spolku Adalberta Stiftera

Blick in das Bibliothekszimmer

Knihovna Spolku Adalberta Stiftera obsahuje kolem 10.000 svazků: beletrii českých a německých autorů žijících v Čechách, literárněvědnou sekundární literaturu, výstavní katalogy, publikace o umění, jakož i literaturu ke kulturním dějinám a dějinám umění českých zemí. Tyto fondy jsou začleněny do Vědecké knihovny v Sudetoněmeckém domě, spravované Collegiem Carolinem, výzkumným pracovištěm pro české země, a nacházejí se v suterénu Sudetoněmeckého domu. Malá část fondů se nachází v příruční knihovně Spolku Adalberta Stiftera ve III. poschodí Sudetoněmeckého domu, do kterých lze po dohodě  přímo nahlížet.

Fondy odrážejí specifickou nákupní a sběratelskou činnost od padesátých let.

Fondy odrážejí specifickou nákupní a sběratelskou činnost od padesátých let. Tak se zde např. nacházejí velká souborná vydání, která vznikla ke konci 19. století: vědecké popisy uměleckých a kulturních památek řazených podle tehdejších politických okresů (vždy česky nebo německy), jež současně představují dodatky ke svazkům Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild [Rakousko-uherská monarchie slovem a obrazem]. Vedle toho rovněž náročně vybavené svazky Čechy s ilustracemi Karla Liebschera, rané topografické práce Jaroslava Schallera (Böhmen [Čechy]) a Gregora Wolneho (Mähren [Morava]), rané popisy Prahy atp. A nakonec lze v příruční knihovně najít encyklopedii Ottův slovník naučný z roku 1896 s dodatkovými svazky od roku 1930, Geschichte von Böhmen [Dějiny Čech] Františka (Franze) Palackého, původní německou verzi pozdějších Dějin národu českého v Čechách a v Moravě, pražské vydání prací Adalberta Stiftera v přetisku, dále slovníky, katalogy , publikační řadu o umění z nakladatelství Prestel atp.