Funkce a činnost kulturního referenta

 

Od dubna 2002 je ke Spolku Adalberta Stiftera přičleněno pracovní místo kulturního referenta pro české země. Základem této činnosti je § 96 spolkového zákona o vyhnancích a utečencích, který Spolkovou republiku i jednotlivé země zavazuje k tomu, aby „pečovaly o kulturní statky vyhnanců a utečenců a podporovaly vědecké bádání“ a uchovávaly německé kulturní dědictví ve střední a východní Evropě.

Centrální úlohou kulturního referenta je pořádat akce v oblasti kultury a posílit tak německo-česko-sudetoněmeckou kulturní tradici v povědomí německého obyvatelstva. Přeshraniční akce jako semináře, konference, kulturní činnost mládeže, přednášky, autorská čtení jsou pořádány jak samotným kulturním referentem, tak i ve spolupráci s jinými institucemi. V rámci různých projektů spolupracuje kulturní referent se školami, vzdělávacími zařízeními všeho druhu a především s kulturními zařízeními ze sudetoněmecké oblasti jako např. Sdružení Ackermann-Gemeinde, Sudetoněmecká péče o domovinu atd. Zároveň se snaží o největší možné propojení s ostatními institucemi, které jsou činné v oblasti německo-české kulturní výměny.

 

Kromě realizace vlastních projektů je kulturní referent kontaktním partnerem pro žadatele o prostředky na podporu kulturních projektů,  které se zabývají kulturou a historií německého obyvatelstva českých zemí.


Více informací najdete v sekci Stipendia.