Stipendia Spolku Adalberta Stiftera

Ročně se udělují čtyři stipendia ve výši 500 €.

Jako uchazeči přicházejí v úvahu studenti, vědci, umělci a spisovatelé, kteří se ve svých pracích, resp. výzkumu zabývají kulturou a dějinami Němců v českých zemích, a obzvláště vzájemným ovlivňováním německé a české kultury, ale i jiných kultur českých zemí.

Pro přihlášení do konkurzního řízení stačí neformální žádost s několika osobními údaji, ve které je projekt nebo činnost názorně popsána.

O udělení stipendií rozhoduje na svých zasedáních představenstvo Spolku Adalberta Stiftera.

Podpory udělené od roku 1990

Stipendia roku 2008