Spolek Adalberta Stiftera

je činný jako kulturní institut, který se zabývá výzkumem německé literatury Čech, Moravy a Moravskoslezska, včetně vzájemného ovlivňování německé a české literatury, a podporuje německo-českou kulturní výměnu. Spolek pořádá vědecké přednášky a kolokvia, autorská čtení a setkání umělců. Organizuje kulturněhistorické výstavy a vydává ročenku s články a recenzemi.

Činnost spolku zajišťují čtyři vědečtí pracovníci (včetně kulturního referenta pro české země) a dvě administrativní síly. Kuratorium odborníků z Německa, Rakouska a Česka je poradním orgánem spolku.

Členové spolku se podílejí v první řadě na jeho finanční podpoře. Členský příspěvek obnáší 20 € (snížená sazba 15 €) ročně. O členství lze zažádat zde. O příjmu nových členů rozhoduje představenstvo.