DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Stipendia

Spolek Adalberta Stiftera uděluje ročně čtyři finanční stipendia ve výši 500 €.

Finanční podpora je určena studentům, vědcům, umělcům a spisovatelům, kteří se zabývají kulturou a historií Němců v českých zemích, a obzvlášť jejich interakcí s českou kulturou a jinými kulturami na tomto území.

Ucházet se můžete formou volně formulované žádosti (motivační dopis, exposé, životopis), z níž je patrný jak konkrétní projekt, tak i dosavadní činnost žadatele resp. žadatelky. Jedná-li se o závěrečné vědecké práce, je možné přiložit krátká doporučení školitelů. Celková žádost by neměla přesáhnout pět stran.

O udělení stipendií rozhoduje představenstvo Spolku Adalberta Stiftera.

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK